On som    |    Contacta    |    Reserves
Castellano    |    English    

A V I S   L E G A L


Tots els continguts del lloc web http://wwww.hotelsanturai.com són propietat de l´Hotel El Santuari, S.L. i estan protegits per les normes de propietat industrial i intel·lectual. En aquest s´inclou tots els textes, logotips, gràfics, imatges,etc.


No està permés l´us de qualsevol part d´aquest lloc web sense un consentiment previ i en escrit de l´empresa a dalt esmentada.


Tot l´ús que es fa del lloc web aixi com totes les dades obtingudes a partir dels formularis de contacte seran exclusivament per ús de l´empresa i sota finalitats comercials propies de la mateixa, garantint l´absoluta confidencialitat de les dades personals. Aquestes seran incloses en una base de dades sota resposabilitat de l´empresa. En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l´usuari en qualsevol moment podrà consultar, modificar, oposar a la seva cessió o eliminar aquesta informació mitjantçant un correu electrònic a la direcció del lloc web.


Hotel el Santuari, S.L. es reversa el dret de modificar continguts o eliminar-ne els que cregui convenients en qualsevol moment.


El lloc web també inclou informació referent a llocs webs de tercers que previament han donat el seu consentiment per a la difució del seu material.


La informació d´aquest lloc web només té caràcter informatiu i no implica cap caràcter contractual. L´empresa també declina qualsevol responsabilitat de la transmissió d´informació o de fallades tècniques puntuals del lloc web.